Paarden veiling online

Nederlands

Paardenveilingonline biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en de kopers aan een kwalitatief goed fokproduct.” De eerste veulens zijn al aangemeld en zien er veelbelovend uit!

Binnenkort vindt onze veulenveiling plaats op paardenveilingonline.com. Noteer alvast de looptijd van de eerste veiling: 24 - 27 juni 2020. De collectie presenteren we binnenkort aan u.

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van uw veulen? Mail dan naar aanmelden@paardenveilingonline.com. Heeft u vragen over de veiling? Bel dan met Alwin Scholten (06-38161901) of Niels Mulder (06-30363893) of stuur een e-mail naar info@paardenveilingonline.com.

-

engels

Horse Auction Online offers breeders a unique platform to present their breeding products to interested customers from all over the world. “Our goal is to bring breeders and buyers together in an accessible way. In this way we help breeders with their sales and buyers to find a high quality foal. ”

The first foals have already been registered and look very promising!

Our foal auction will take place at Paardenveilingonline.com. Please note the first auction: June 24 - 27, 2020.

Soon we will present the collection to you.

Are you interested in selling your foal? Please send an e-mail to aanmelden@paardenveilingonline.com. If you have any questions about the auction, please contact Alwin Scholten (06-38161901), Niels Mulder (06-30363893) or send an e-mail to info@paardenveilingonline.com.